Сомбор

 • Књижара „Литера“
  Самка Радосављевића бр. 5, Сомбор
  Канцеларијски материјал
  Продаја на 5 месечних рата путем административне забране

 

 • „306 computers“
  Венац Радомира Путника бр. 19, Сомбор
  ИТ опрема и техника
  Продаја на 10 месечних рата путем администртивне забране

 

 • „Н СПОРТ“
  Лазе Костића бр. 3, Сомбор
  Обућа
  Продаја на 4 месечне рате путем административне забране

 

 • Књижара „Пергамона“
  Мите Поповића бр. 9 и Доситеја Обрадовића, Сомбор
  Канцеларијски материјал
  Продаја на 3 месечне рате путем административне забране

 

 • ЗТР „Ципелино“
  Венац Степе Степановића бр. 22, Сомбор
  Обућа
  Продаја на 3 месечне рате путем административне забране

 

 • ТЗР „Тритон“
  Тозе Марковића бр. 5, Сомбор
  Риболовачка опрема
  Продаја на 4 месечне рате путем административне забране

 

 • „Sport vision“
  Краља Петра Првог бр. 32, Сомбор
  Обућа
  Продаја на 6 месечних рата путем административне забране

 

 • Поликлиника „Вуковић“
  Ј.Н.А бб, Сомбор
  Превенција и здравље
  Плаћање на 2 месечне рате путем административне забране

 

 • Апотека „Прва народна Сомбор“
  Риђица, Св. Милетић, Станишић, Чонопља, Бездан, Кљајићево, Стапар, Дорославо, Б. Моноштор, Гаково
  Лекови
  Плаћање на 5 месечне рате путем административне забране

 

 • Ауто делови „Понор“
  Гаковачки пут бр. 11, Сомбор
  Ауто делови и опрема
  Продаја на 5 месечне рате путем административне забране

 

 • Ткр „Морган“
  Париска у пасажу, Сомбор
  Бутик
  Продаја на 4 месечне рате путем административне забране

 

 • Кожна обућа „Треф“
  Париска бр. 2, Сомбор
  Обућа
  Продаја на 6 месечних рата путем административне забране

 

 • Столарија „Ларикс СЗ“
  Ивана Милутиновића бр. 62
  Столарски радови и производи
  Продаја на више месечних рата путем административне забране

 

 • Бутик „Емануел“
  Париска бр. 8, Сомбор
  Одећа и обућа
  Продаја до 6 месечних рата путем административне забране

 

 • ДОО „Велан“
  Краља Петра Првог бр. 34, Сомбор
  Одећа и обућа
  Продаја на 6 месечних рата путем административне забране