Одећа и обућа

Синдикат српске полиције има склопљене уговоре о пословно-техничкој сарадњи са следећим фирмама:

1. OFFICE SHOES