Сингидунум Универзитет

Ugovor-SingidunumНа основу Статута члана 41. тачка 9. Универзитета Сингидунум, ректор закључује дана 12.09.2012. године

СПОРАЗУМ
О СТУДИРАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ И СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ
(за школску 2012/2013 годину)

Члан 1.

Универзитет Сингидунум из Београда ул. Данијелова 32 и Синдикат Српске полиције из Ужица, Ул. Наде Матића бр. 8, овим споразумом су се сагласили да:

Чланови Синдиката српске полиције, приликом уписа на студијске програме који се изводе на Интегрисаним факултетима Универзитета, плаћају 50% школарине предвиђене Уговором о студирању за школску 2012/2013. годину.

Остваривање овог права биће регулисано Анексом главног уговора, за сваког студента посебно.

Члан 2.

У цену школарине нису укључени трошкови који ће чланови Синдиката као студенти бити у обавези да плаћају, а према важећем ценовнику Униврезитета за школску 2012/2013 годину.

 www.singidunum.ac.rs

 Singidunum dopuna