Факултет за спорт

Синдикат српске полиције склопио је уговор о пословно-техничкој сарадњи са образовном установом „Факултет за спорт“ у Београду, ул. Цара Душанабр. 62-64.

Факултет и Синдикат процењују да имају заједнички интерес на развоју образовно-научног рада, односно школовања и усавршавања полицијских службеника у циљу квалитетнијег  савременог образовања и њиховоиг развоја у складу са позитивним друштвеним вредностима.

Факултет и Синдикат ће члановима Синдиката омогућити бенефицирано студирање у виду умањене цене школарине. Синдикат ће сваке школске године заједно са Факултетом утврдити структуру  и број кандидата, као и  % учешћа, тј. висину  њихове  школарине,  што ће се  регулисати  посебним уговором.Scanned at 18.11.2013 4-45