„Fratellis“ d.o.o.

Синдикат српске полиције потписао уговор о пословној сарадњи са фирмом „Fratellis“ d.o.o. из Суботице
која има продајна места у Београду, и Новом Саду ул.Јеврејска 32.Тел. 021/420-564 и 062/767-138.
Фирма се бави модном конфекцијом, за више информација посетите њихов сајт http://www.fratellis.rs/en .