Др Љиља и Др Дарко – Београд

Стоматолошка ординација „Др Љиља и Др Дарко“
Београд, Миљаковачка бр. 11
Врачар, Ђердапска 14а, Београд
Телефон: 065/358-28-07
Плаћање путем административне забране до 18 месечних рата без камате
http://www.ljd.rs/