Доо Фитех

Спортска опрема

Kappa, Fila, Head, Chevro, Suprega

Doo Fitex

Булевар Арсенија Чарнојевића 95а, Београд
(преко пута Београдске Арене)
011/313-99-63
www.fitex.rs

На 3 или 4 рате без камате путем административне забране