Ауто школа „Stop line“ – Бг

  • Ауто школа „Stop line“
    Обука за полагање возачких испита свих категорија
    Београд, булевар Арсенија Чарнојевића 37
    Одложено плаћање путем административне забране на 10 рата
    Обука из познавања прве помоћи и лекарско уверење бесплатно за чланове ССП