МОЛ пумпе – попуст за чланове ССП

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ССП

Са великим задовољством вас обавештавамо чланство да је ССП склопио уговор о пословној сарадњи са компанијом МОЛ-СРБИЈА и омогућио својим члановима повластице у куповини нафтних деривата ове реномиране компаније.

Процедура је крајње једноставна, ССП ће издавати својим члановима потврде а МОЛ ће, на основу њих, издавати посебне картице на име сваког члана синдиката.

Приликом куповине прозивода остварује се моментално умањење цене горива и то: 5 динара по литру за ЕВО ДИЗЕЛ,БМБ85, 3 дин/лит за Евро дизел и бмб95 и 2 дин/лит за ТНГ….

Све додатне информације добићете путем електронске посте. Обзиром на широку лепезу продајних места и висок квалитет горива верујемо да смо направили добар посао, а предузеће МОЛ СРБИЈА је са задовољством прихватило да ССП међу првима добије комерцијални уговор ове врсте…

http://molserbia.rs/sr/

Процедура за подносење дукументације:

–          У прилогу је дата приступница која се попуњава од стране заинтересованог члана ССП за коришћење услуга МОЛ-СРБИЈА:

МОЛ Приступница

– Сваки заинтересовани члан ССП је дужан да читко попуни приступницу и да је потпише, након тога исту приступницу предаје синдикалном активисти (председнику СГ или поверенику)

– Председник СГ или повереник сакупља приступнице и исте оверава потписом и печатом своје СГ. Тако сакупљене приступнице у запечаћеној коверти слати на адресу централе ССП у Ужицу,

– МОЛ СРБИЈА ће у року од месец дана израдити картице на име члана ССП и исте доставити синдикату а синдикат даље дистрибуирати. Након добијања картице МОЛ СРБИЈА истог тренутка се она активира и креће коришћење попуста за гориво по уговорној обавези. Попуст се остварује одмах тако што се цена горива истог тренутка умањује за уговором дефинисани износ.